la psique nascuda a l’organisme

LA PSIQUE NASCUDA A L’ORGANISME

 

La psique cel·lular

Just al cap d’unes setmanes després de la fecundació, els milers de cèl·lules que ha generat la cèl·lula fecundada s’agrupen en cinc tipus inicials. Com que corresponen a cada una de las cinc oseis, les denominem: cèl·lules I-II, osei vertical; cèl·lules V-VI, osei frontal; cèl·lules III-IV, osei lateral; cèl·lules VII-VIII, osei rotatòria; cèl·lules IX-X, osei central.

Cada grup cel·lular embrionari, en els múltiples i complexos desplaçaments, desplega el moviment de l’osei que l’ha originat i genera noves cèl·lules amb les que crea els teixits, la cavitat i el sistema orgànic de la seva osei. Les seves associacions cel·lulars mostren un comportament específic, la percepció, la memòria i la intel·ligència que denominem psique cel·lular.

Les cèl·lules I-II creen les neurones del sistema nerviós, que es dediquen a interpretar i a coordinar diverses informacions per tal d’elaborar una planificació general. Necessiten distanciar-se del contacte directe amb les altres cèl·lules per poder captar la informació en tota la globalitat, des de lluny. S’associen entre elles en un estricte ordre jeràrquic. També formen la vista, l’únic sentit que percep els estímuls sense contacte.

Amb el moviment ascendent i amb la qualitat medul·lar-estàtica, manifesten una psique cel·lular observadora, distant i jeràrquica, que denominem psique cel·lular contemplativa.

Les cèl·lules V-VI creen les cèl·lules del sistema muscular-locomotor i respiratori, que es dediquen a realitzar la funció combustible o metabòlica. Elles saben que aquesta funció ha de ser eficaç i ràpida, per a la qual cosa escullen el camí més veloç, curt i unidireccional: van de l’origen a la inserció en els músculs, de la procedència a la destinació en les vies respiratòries, sense desviacions. Fan un càlcul exacte i aprofiten l’espai amb eficàcia.

Amb el moviment unidireccional cap endavant i la seva qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular unidireccional, pràctica i eficaç, que denominem psique cel·lular pragmàtica.

Les cèl·lules III-IV creen les cèl·lules del sistema assimilocirculatori, que es dediquen a repartir l’aliment a tot l’organisme. Amb aquesta finalitat, actuen en relació al gust i s’associen establint una xarxa d’intercomunicació bilateral que permet animar l’organisme en tot moment. No cerquen l’eficàcia ni l’ordre jeràrquic, sinó l’estat de contentació o de descontentament de les cèl·lules. Saben jugar el paper de mediadores, comunicant unes parts de l’organisme amb unes altres.

Amb el moviment esquerra-dreta i la qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular gustativa, comunicativa i mediadora, que denominem psique cel·lular emocional.

Les cèl·lules VII-VIII creen les cèl·lules del sistema urinari, que realitzen la funció eliminatòria. Saben distingir l’espai o territori propi, vigilant les substàncies que són nocives per a l’organisme, revisant la selecció realitzada, expulsant l’invasor, regulant la pressió i l’adequació o la inadequació de la força, netejant l’organisme i protegint-lo dels enemics.

Amb el moviment giratori i la qualitat perifèrico-dinàmica, manifesten una psique cel·lular lluitadora, territorial i conclusiva, que denominem psique cel·lular competitiva.

Les cèl·lules IX-X creen les cèl·lules del sistema reproductor, regenerador cel·lular i conjuntiu subjacent. La seva intensa vitalitat els permet captar tant la vida com la mort per poder realitzar la regeneració cel·lular. Saben com cal establir contactes intercel·lulars multiradials per unir les diverses parts de l’organisme, comunicar les cèl·lules de nucli a nucli, captant l’interior, i saben perpetuar l’espècie. Ho fan calladament, amagades en els diferents teixits, expressant-se només quan és oportú.

Amb el moviment cel·lular multiradial i la qualitat medul·lar-estàtica, manifesten una psique cel·lular íntima, profunda i absoluta, que denominem psique cel·lular afectiva.

La psique

En els vertebrats, aquestes psiques cel·lulars s’interrelacionen al cervell i es reflecteixen a les activitats de les diferents zones cerebrals, tot constituint la psique de l’organisme o de l’ésser viu.

La psique coordina i expressa les necessitats vitals internes i externes dels cinc grans sistemes orgànics, a través tant de la medul·la espinal o dels nervis raquidis (sobretot, per a les informacions internes) com dels cinc sentits o dels dotze nervis cranials (sobretot, per a les informacions externes).

La psique i l’activitat cerebral no són independents de les diverses activitats de l’organisme de cada ésser viu i dels seus moviments, sinó que està totalment interrelacionada amb ells. És una de las activitats de l’osei.

NOTÍCIES

KATSUMI MAMINE MIWA (1944-2020)

Us comuniquem que el 14 d’abril va morir el nostre estimat mestre Katsumi Mamine Miwa.

 

NOTA BIOGRÀFICA

Katsumi Mamine Miwa va venir al món a la ciutat de Tòquio l’any 1944, al final de la Segona Guerra Mundial.
La seva mare era una persona molt cultivada que pertanyia a una important família del Japó.
El seu pare era un reconegut enginyer…. llegir més

COMUNICAT DE CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT SEITAI DEL DOJO CENTRAL

La Fundació SEITAI Barcelona, comunica a tot l’alumnat de l’Acadèmia SEITAI, als membres de la Fundació SEITAI, i a totes les persones amigues, el següent Pla de Continuïtat…. llegir més

JA PODEU VEURE I COMPARTIR EL DOCUMENTAL
“SEITAI: Observar la vida, comprendre-la i recuperar la vitalitat”

Veu en off en català
També podeu accedir a la versió original en castellà
i la versió en anglès

Teaser SEITAI d’Igor Cortadellas

El documental es va presentar el passat mes de gener al CCCB.

Podeu veure la presentació del documental i el documental, clicant sobre la imatge.

ESTUDI D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA RELACIÓ ENTRE LA PERSONALITAT I LES OSEIS

Aquest estudi, realitzat per Luis Alonso, aborda la dimensió psicològica de l’estímul per a la conducta de l’ésser humà, els seus comportaments bàsics adaptatius i la seva interrelació amb la personalitat, des de la perspectiva SEITAI.

Hi podeu accedir des d’aquí.

SER MEMBRE DE LA FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA

Ser membre de la Fundació et permetrà compartir informació directa de les activitats, una major projecció, un aval i un suport jurídic i institucional. A més, col·laboraràs econòmicament en el funcionament i en el desenvolupament de les activitats que dugui a terme la Fundació.

Com fer-te membre de la Fundació…

PRIMERES ACREDITACIONS DE MONITORES I MONITORS

Durant el mes de juliol, la Fundació ha fet entrega dels primers 20 Títols acreditatius de Monitora o de Monitor SEITAI a les persones que ho han sol·licitat d’entre totes les persones que havien estat proposades.

NATURALEZA HUMANA Y SEITAI

Com a resultat final de quaranta anys de treball, Katsumi Mamine publica Naturaleza humana y SEITAI. Observaciones y prácticas. El llibre consta de dues parts. La primera dedicada a les observacions i la segona a les pràctiques.

Llegir més…

Entra al Canal Youtube de la Fundació i a més, si entres a Llistes de Reproducció, podràs veure alguns programes de televisió on es parla de SEITAI.