Vull rebre més informació

VULL REBRE MÉS INFORMACIÓ

 

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

   

  En compliment al Reglament (UE) 679/2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem que les dades personals que sol·licitem en el present formulari seran incorporades a una base de dades informatitzada de titularitat de la FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA. El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació portabilitat i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça seitaibarcelona@seitaibarcelona.com. Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats.

  Publicacions

  PUBLICACIONS

  Naturaleza humana y SEITAI

  Katsumi Mamine Miwa

  2018. Seitai Barcelona.

  SEITAI, l’obra cultural de Haruchika Noguchi esclareix i defensa definitivament la Naturalesa humana en el seu propi moviment, inseparablement físic, orgànic i psíquic.
  És patrimoni de la Humanitat. Ni japonesa, ni oriental, ni espanyola, ni europea.
  “Tant les seves pràctiques, com les seves observacions, revolucionàries però tan senzilles i essencials de la nostra vida i salut, necessitaven un llenguatge adequat per a la seva merescuda exposició”

  140 pàgines.

  Preu: 40 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 8 € 48 €
  Enviaments a Europa: 13 € 53 €
  Altres destinacions: 15 € 55 €
   
  libro_movimiento_vital2

   

  el movimiento vital

  Katsumi Mamine Miwa

  2014. Icaria.

  Aquest llibre ofereix al lector un viatge apasionant cap a l’interior d’un mateix, cap al coneixement de quina manera la complexa vida s’estructura d’una manera senzilla i reiterativa en cinc moviments. Conèixer com funciona la vida que batega dins de l’ésser humà és una eina valuosa no només per poder regular d’una manera senzilla la pròpia salut, sinó per comprendre’ns a nosaltres mateixos i als altres.

  189 pàgines.

  Preu: 22 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 8 € 30 €
  Enviaments a Europa: 13 € 35 €
  Altres destinacions: 15 € 37 €
  libro_vidacotidiana

  la osei en la vida cotidiana

  Katsumi Mamine Miwa

  2007. Seitai Barcelona.

  La més apropiada per a una primera aproximació a la cultura seitai. A la introducció, s’hi resumeixen nous conceptes que permeten dur a terme una nova observació de la vida quotidiana. En els seus quatre capítols, s’hi tracta la criança i el creixement, la utilització dels recursos naturals per disminuir la tensió excessiva i el seu estancament, que es tradueix en malaltia física o en trastorns psicològics. Llegir més…

  186 pàgines. 20 il·lustracions.

  Preu: 20 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 8 € 28 €
  Enviaments a Europa: 13 € 33 €
  Altres destinacions: 15 € 35 €
  libro_04

  seitai, una nueva comprensión de la naturaleza humana

  Katsumi Mamine Miwa

  2007. Seitai Barcelona.

  És l’obra principal. S’hi exposa el fonament de la cultura seitai, contrastant el coneixement seitai, elaborat des de l’observació del moviment espontani, amb les dades de la ciència occidental (antropologia, biologia, anatomia, embriologia, medicina, psicologia) i la saviesa dels meridians de la medicina xinesa. Llegir més…

  316 pàgines. 52 il·lustracions.

  Preu: 35 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 8 € 43 €
  Enviaments a Europa: 13 € 48 €
  Altres destinacions: 15 € 50 €
  libro_osea

  la osei y la CVP ósea

  Katsumi Mamine Miwa

  2007. Seitai Barcelona.

  En aquesta obra s’exposa que les dades de l’anatomia sobre l’estructura òssia mostren, per elles mateixes, de forma clarament objectiva (des de sempre i sense que ningú ho hagi percebut), la certesa de l’observació empírica de Haruchika Noguchi en revelar l’esquema osei: “les cinc oseis van generar l’estricta i específica estructura de l’organisme humà per establir l’absoluta interdependència dels seus cinc moviments i de totes les activitats cel·lulars”. Llegir més…

  Preu: 15 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 7 € 22 €
  Enviaments a Europa: 11 € 26 €
  Altres destinacions: 12 € 27 €
  libro_mucular

  la osei y la CVP muscular

  Katsumi Mamine Miwa

  2007. Seitai Barcelona.

  Les pròpies dades de l’anatomia sobre l’estructura muscular assenyalen de forma clarament objectiva (des de sempre i sense una adequada interpretació) l’esquema osei, que Haruchika Noguchi va descobrir a través de la seva minuciosa observació empírica seitai. Llegir més…

  159 pàgines. 42 il·lustracions.

  Preu: 15 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 7 € 22 €
  Enviaments a Europa: 11 € 26 €
  Altres destinacions: 12 € 27 €
  El llibre Naturaleza humana y SEITAI, és una exposició íntegra de les tan innovadores

  • pràctiques (katsugen undo, yuki, Gyoki essencial, exercici osei)
  • i observacions (5 moviments espontanis, 5 oseis + i -, esquema osei) de la cultura SEITAI.

  Va poder ser elaborat a costa de quaranta anys, compensant l’absència en la Cultura humana de certes paraules crucials per atendre la nostra Vida / Salut i Convivència.

  Tot el que s’afirma en ell, està estudiat en els altres llibres:

  • “Seitai, una nueva comprensión de la nauraleza humana”
  • “La osei y la CVP ósea”
  • “La osei y la CVP muscular”
  • “La osei en la vida cotidiana”
  • “El movimiento vital”

  Descompte per la compra simultània d’aquests 6 llibres:

  Import:    147 €
  Descompte:   -47 €
  Import final:   100 €

   

  IVA inclòs
  Despeses d’enviament no incloses

  Preu: 100 € + despeses d’enviament

  Enviaments a Espanya: 20 € 120 €
  Enviaments a Europa: 40 € 140 €
  Altres destinacions: 70 € 170 €

  Àrees de treball

  ÀREES DE TREBALL

   

  .

   

  ÀREA D’INVESTIGACIÓ

  Està dedicada a aprofundir el recent i innovador descobriment de Haruchika Noguchi sobre l’estructura del moviment espontani i a actualitzar el llenguatge renovat, elaborat per Katsumi Mamine, per transmetre a la cultura el respecte a la naturalesa humana.

   

  ÀREA DE COMUNICACIÓ

  La seva tasca és divulgar i donar a conèixer les activitats de les diferents àrees de la Fundació i dels centres acreditats, tant, internament, als socis, centres i professionals associats, com, externament, a la societat en general.

   

  ÀREA D’ACTIVITATS

  És l’àrea més dinàmica i canviant, creada per donar resposta a les diverses necessitats que vagin sorgint dins de la Fundació, a la societat i a la cultura. Les activitats es canalitzen a través de diversos grups de treball, permanents o temporals, definits per l’activitat que desenvolupen. Dues de permanents són l’Àrea d’acreditacions i l’Àrea de Formació.

   

  ÀREA D’ACREDITACIONS

  Pretén garantir a la societat que les persones, centres i institucions que ensenyin, practiquin i promoguin la cultura SEITAI segueixin els ideals i principis sustentats pel seu fundador i que mantinguin vives i actualitzades la seva formació i la seva pràctica.

   

  ÀREA DE FORMACIÓ

  És la base fonamental per al futur de l’activitat SEITAI i està estretament relacionada amb l’ àrea de recerca i la d’acreditacions. Està dissenyada i impartida por un grup de persones que es formen mútuament en la comprensió i aprofundiment de l’immens llegat rebut de Haruchika Noguchi i de Katsumi Mamine.


  ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

  Està orientada a facilitar el compliment de les exigències formals i legals de la Fundació i realitza les tasques administratives i de gestió del patronat i de les àrees.

   

  Centres i professionals associats

  És la base fonamental de difusió del SEITAI a la vida de les persones. Han d’estar acreditats, han d’adoptar el nom d’Acadèmia SEITAI, han d’incorporar el logo de la Fundació i es difonen a l’apartat centres associats. La Fundació els recolza amb tots els seus mitjans, cobertura jurídica, assessorament professional, bases de dades, formació, i obté també tot el seu suport.

  D’on venim

  D’ON VENIM

   

  La activitat cultural SEITAI fou fundada al Japó al 1954 per Haruchika Noguchi (1912-1976), mestre i terapeuta tradicional. Katsumi Mamine (1945-2020), que va aprendre la cultura SEITAI directament amb Noguchi, inicià la seva divulgació a Barcelona al 1970, primer en grups reduïts i, desde 1976, al dojo de la Avda. República Argentina. Des del primer moment, comptà incondicionalment amb l’acompanyament personal i el suport institucional de Francesca Garrido, instructora de SEITAI i directora de la Academia SEITAI Barcelona.

  En pocs anys va augmentar considerablement el nombre d’alumnes del dojo central, fins al punt de poder obrir un segon centre al carrer Milanesat. La difusió del SEITAI va esdevenir tan àmplia que van sorgir diferents grups de pràctiques a Barcelona, per tot Catalunya i a Espanya.

  A la dècada dels 80, per iniciativa d’Eliseu Massafrets i d’altres col·laboradors i col·laboradores, hi va haver el primer intent de creació d’una associació SEITAI que aglutinés tots els centres i practicants de seitai. Katsumi Mamine, però, va considerar que no era el moment idoni per fer-ho, perquè, prèviament, era necessari trobar un llenguatge amb el que poder explicar a la societat el valor i el significat del descobriment de Noguchi sobre la estructura del moviment vital, de las pràctiques del moviment espontani revitalitzador i, en definitiva, del SEITAI

  Katsumi es va dedicar a comprovar empíricament la proposta de Noguchi, a reordenar la seva exposició i a contrastar-la amb les dades més rellevants acumulades per la ciència actual.

  A l’inici del segle XXI, entre 2006 i 2007, l’elaboració per part de Katsumi del concepte de CVP, com l’estructura rectora de l’organisme, de l’esquema osei i de les tres regions li permet reordenar l’exposició del seu mestre i publicar diversos llibres.

  Katsumi, després de 40 anys de reflexió teòrica i pràctica, ha dotat el SEITAI d’un nou llenguatge que, essent plenament fidel a la proposta del mestre Noguchi, facilita la seva comprensió i les pràctiques SEITAI.

  Com que aquest llenguatge era compartible per les diverses persones que s’havien apropat a la cultura SEITAI, considerà que una Fundació podia ser la casa comuna de la cultura SEITAI, perquè ara sí que es disposava d’una base sòlida per poder acollir les diferents perspectives i facilitar la seva difusió a la societat i la cultura.

  A finals del 2010, Katsumi va designar un grup de persones per dur a terme aquesta tasca. Aquest grup elabora els criteris i estatuts de la Fundació.
  Finalment al maig de 2016 queda constituïda jurídicament la Fundació SEITAI Barcelona, registrada en el Ministeri de Justícia.

  Qui som

  QUI SOM

   

  Després de quaranta anys de difusió de la cultura seitai i d’elaboració d’un llenguatge sòlid i comunicable a Catalunya i a Espanya, considerem que ha arribat el moment de fer un pas més per oferir a la societat i a la cultura la proposta del SEITAI sobre la vida-salut i la convivència.

  La fórmula jurídica que hem escollit per fer aquest pas més és la d’una fundació, perquè té una alta valoració social i garanteix la fidelitat a la missió i la transparència en la gestió.

  El valor fundacional que ha fet néixer aquesta fundació i que pretén desenvolupar a la cultura humana és el respecte i conreu de la naturalesa específica del propi ésser humà, tal i como és, mitjançant les pràctiques de katsugen undo i de yuki.

  Al mateix temps, aspirem a comunicar a la societat, amb l’aprofundiment i la difusió del coneixement de l’estructura del moviment vital, les conseqüències negatives que sovint deriven del fet d’intentar controlar i manipular la singular naturalesa humana.

  Des de la fundació es donarà cobertura i acreditació als professionals que exerceixin l’activitat SEITAI.

  Impulsarem un entorn de l’activitat més d’acord amb els cànons de la cultura mediterrània, ja que la cultura seitai aporta uns coneixements i unes pràctiques de caràcter universal, que s’han d’expressar respectant la idiosincràsia peculiar del seu alumnat.

  Mantindrem un caràcter obert i no excloent cap a tots els col·lectius que cultivin i difonguin la cultura seitai, ja que tots formem part d’un nucli comú.

  Com a expressió del respecte cap a la tradició heretada, procurarem establir la màxima comunicació i mantenir la col·laboració amb el SEITAI Kyokai del Japó.

   

  PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA

  Patró Fundador: Katsumi Mamine Miwa
  President: Ramon Comas
  Vicepresident: Luis Alonso
  Secretari i Tresorer: Jaume Estafanell
  Vocals: Maite Fuertes, Ma. Cinta Portillo

  Estatuts de la Fundació SEITAI Barcelona

  Memòria 2021 i Pla anual 2022

  Agenda

  ACADÈMIA SEITAI

  L’Acadèmia SEITAI de la Fundació SEITAI Barcelona recull el llegat de l’Acadèmia SEITAI Barcelona de Katsumi Mamine Miwa i pretén ampliar les seves activitats.

  Les activitats de l’Acadèmia SEITAI es realitzaran de manera presencial i també online. Per poder participar de les activitats de l’Acadèmia SEITAI cal haver realitzat el Curs Introductori i fer-se membre de la Fundació.

  – Inscriu-te al Curs Introductori…

  – Fes-te membre de la Fundació i inscriu-te a les activitats…

  – ATENCIÓ INDIVIDUAL: Sol·licitud i més informació…

  AGENDA

  CALENDARI DEL CURS 2022-2023

  Accediu al PDF…

  CURSOS INTRODUCTORIS

  Curs introductori febrer 2023 (presencial)
  Dissabte 18: 16-20h
  Diumenge 19: 10-14h i 16-20h
  Dissabte 25: 16-20h

  Curs introductori març 2023 (presencial)
  Dissabte 18: 16-20h
  Diumenge 19: 10-14h i 16-20h
  Dissabte 25: 16-20h

  Aquests cursos són oberts a totes les persones interessades en la cultura SEITAI.

  Més informació…

  CURS DE PRÀCTIQUES SEITAI

  Es realitzen tres sessions de pràctiques setmanals:
  Dimarts de 19.30 a 21.30 (presencial)
  Dijous de 18 a 20 (híbrida)
  Dissabte d’11.00 a 13.00. Els 1ers dissabtes de mes sessió de portes obertes.

  Pràctica intensiva de katsugen undo cada 4rt diumenge del mes de 16 a 20h (híbrida)

  L’assistència a les sessions de pràctiques durant 2 anys és indispensable per matricular-se al curs d’orientació SEITAI (OS)

  Més informació…

  CURS D’ORIENTACIÓ SEITAI (OS)

  “L’etern aprenentatge del yuki per i pel Soho”

  Tots el dimecres de 20.30 a 22.30 (presencial)
  Orienten les sessions el grup de formadores/ors SEITAI

  Més informació…

  CICLE DE SEMINARIS-DEBAT

  Reflexions sobre l’obra de Katsumi Mamine

  Proper seminari: 3 de febrer 2023

  Tema: Textos del llibre El cuerpo es… Un concepto de Seitai (1983)

  Organitza: Grup de recerca i estudis Seitai

  Més informació…

  Documents

  DOCUMENTS

  Katsumi Mamine: Atendre la VIDA i la salut amb els moviments espontanis cultivant-nos en la nostra pròpia Naturalesa humana

  Llegir més…

  La cultura SEITAI a l’espai l’ofici de viure de Catalunya Ràdio. Entrevista a Francesca Garrido i a Ramon Comas.

  Llegir més…

  Luis Alonso: Estudi d’investigació sobre la relació entre la personalitat i les oseis

  Llegir més…

  Katsumi Mamine: SEITAI común

  Llegir més…

  Katsumi Mamine: Salut-Vida, SEITAI (2016)

  Llegir més…

  Katsumi Mamine: La manifestació del moviment espontani

  Llegir més…

  Katsumi Mamine: L’educació SEITAI

  Llegir més…

  Fundació SEITAI Barcelona –
  Luis Alonso: SEITAI, cultura de la vida-salud espontánea

  Llegir més…

  Publicació al diari Ara d’un article sobre Katsumi Mamine (08/06/2014)

  Llegir més…

  Katsumi Mamine a “la Contra” de La Vanguardia (07/08/2014)

  Llegir més…

  Notícies

  NOTÍCIES

  EL DISSABTE 4 DE FEBRER, SESSIÓ DE PORTES OBERTES ADREÇADA A LES FAMÍLIES

  El dissabte 4 de febrer, l’Acadèmia SEITAI, inicia, els 1ers dissabtes de mes d’11 a 13h, una proposta de sessions obertes a persones que vuguin conèixer la nostra activitat.

  Aquest dissabte 4 de febrer la sessió estarà dedicada especialment a les famílies: a mares, pares, nenes, nens, avis, etc…, amb el recolzament de persones coneixedores del món de la infància. (Totes les sessions de portes obertes seran presencials i gratuïtes).

  NOVA SEU DE LA FUNDACIÓ SEITAI BARCELONA

  Disposem d’una nova seu de la Fundació SEITAI Barcelona on també s’hi realitzen les activitats de l’Acadèmia SEITAI. L’espai gaudeix d’unes condicions adequades a les necessitats i exigències de la nostra activitat.


  Carrer de Plató, 6, 1er-6a. 08021 Barcelona

  PUBLICACIONS DE KATSUMI MAMINE

  Pots veure i adquirir tots els llibres disponibles de Katsumi Mamine en aquest apartat.

  També pots trobar els següents títols amb format e-book:

   -seitai, una nueva comprensión de la naturaleza humana

  -la osei y la CVP ósea

  -la osei y la CVP muscular

  S’està realitzant la tasca de digitalització de la resta de llibres. Us anirem informant a mesura que estiguin disponibles.

  PODEU VEURE EL DOCUMENTAL
  “SEITAI: Observar la vida, comprendre-la i recuperar la vitalitat”

  Ja hem tingut més de 18.000 visualitzacions. Us recomanem que no us el perdeu. El podeu trobar, al nostre Canal Youtube, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

  Teaser SEITAI d’Igor Cortadellas

  HOMENATGE A KATSUMI MAMINE MIWA (1944-2020)

   

  Et convidem a veure l’esdeveniment per commemorar el primer aniversari de la mort del nostre estimat Katsumi Mamine Miwa, des d’aquest enllaç.